Činnosti

- Výroba a renovace náhradních dílů

- Opravy a generální opravy drtičů a odstruskovačů

- Generální opravy rotačních podavačů

- Opravy a obrábění mlecích kol ventilátorových mlýnů

- Generální opravy armatur ADAMS

- Výroba otěruvzdorných dopravních šneků

- Výroba otěruvzdorných výsypek

- Odstávkové práce

- Příprava tlakových zkoušek

- Technický dozor

- Nedestruktivní kontroly