Naše společnost

Naše firma se specializuje na výrobu, opravy a renovaci náhradních dílů pro zařízení jako jsou drtiče, odstruskovače, dopravní šneky, výsypky, rošty a mlýnská kola s využitím otěruvzdorných materiálů na bázi Weldoxu, Durostalu, Hardoxu a Binaru.

Nadstandardní technické a technologické vybavení firmy tj. vlastní defektoskopie, technolog svařování a mnohaleté zkušenosti z tohoto oboru umožňuje zpracování těchto materiálů obráběním, navařováním a v poslední době i ohýbáním při zachování jejich jedinečných vlastností.
Vhodně zvolené výrobky a renovace realizované z výše uvedených materiálů a jejich případná kombinace s uhlíkovou ocelí obvyklé jakosti přináší násobné prodloužení životnosti a tím v konečném důsledku nezanedbatelný přínos pro odběratele.